Saturday, April 4, 2009

Final Exam


Selamat Ber'Murajaah' kepada semua..

Usaha+Doa+Tawakkal = Berjaya + Syukur 

Tak Usaha+Tak Doa+Tak Tawakkal = Tak Berjaya + nasib la..


"Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"
(Ar-Ra'd 11)